Realized Projects

"KIT" Ekaterinburg Shopping Centre

65 Amundsena Street, Ekaterinburg

  "KIT" Nizhny Tagil Shopping and Entertainment Centre

49 Chernoistochinskoye Chausse, Nizhny Tagil

 

"LIMPOPO" Water Park

2 Shcherbakova Street, Ekaterinburg

"Globus" Ekaterinburg Shopping and Entertainment Mall

4 Shcherbakova Street, Ekaterinburg

"KIT" Orenburg Shopping and Entertainment Centre

71 Salmyshskaya Street, Orenburg

"KS" Shopping Centre, Chelyabinsk City

15 Cherkasskaya Street, Chelyabinsk